Monday, June 20, 2011

Kata Teman...

Seorang teman baik berkata "Ah jangan salah, bagaimanapun perempuan itu perasa."

"Hanya masalah apakah diperlihatkan ato tidak dan sebanyak apa dia membolehkan kamu melihatnya," sambungnya.Share

4 comments:

Anonymous said...

ciyeee...yg lagi menelisik...u boleh u ;p

matahari said...

ah beraninya anonimus :P

perniquesenja said...

oh ya?? perempuan itu perasa ya???
rasa stroberi ato melon? hehehhe...

matahari said...

perasa itu artinya rasa buatan. enggak asli :D iya toooh? hahahahaha...